TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Incon

TIGAR INCON d.o.o. je uslužni entitet u okviru kompanije Tigar a.d. koji se bavi izvođenjem građevinskih radova. 

Tigar Incon zapošljava obučene građevinske radnike svih zanatskih profila, koji su potrebni za izvođenje i održavanje objekata visokogradnje, instalacija i enterijera. 

U svom sastavu ima i inženjere sa licencama i višegodišnjim iskustvom u radu i realizaciji kompleksnih projekata i poslova.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.