TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kontakt

TIGAR AD

NIKOLE PAŠIĆA 213 
18300 PIROT 
Tel: 010/304 000 
Fax: 010/313 141

Predstavništvo Tigar a.d. Beograd

FRANCUSKA 24, 5. sprat 
11000 BEOGRAD 
Mail: kabinet@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.