TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Društvena Odgovornost

Tigar Korporacija nastoji da principima svog poslovanja ostvari poziciju uvaženog člana društvene zajednice. Svoju društvenu odgovornost nastoji da iskaže kroz očuvanje zdravog okruženja i brojne donatorske i humanitarne akcije kojima pruža podršku različitim delatnostima društvenog života. 

Zdravo i bezbedno okruženje čini polaznu pretpostavku u našem poslovanju i razvoju. Visok nivo ekološke svesti je osnovni element korporativne kulture Tigra. U proizvodnji Korporacija Tigar se pridržava odgovarajućih standarda za kvalitet, pouzdanost i performanse, koji su postavljeni standardima ISO 9001 i ISO 140001, što podrazumeva vođenje aktivnosti na način koji uvažava potrebe zaštite životne sredine na trajnoj osnovi. Prioritetni cilj predstavlja sprečavanje zagađenja životne sredine, što se postiže racionalnim trošenjem energije, sirovina i ostalih prirodnih resursa, kao i efikasnim upravljanjem otpadnim materijama i otpadom od ambalaže. 

Nezaobilazni segment poslovne politike je i briga o zdravlju zaposlenih i bezbednost na radu, što je potvrdjeno uvođenjem i sertifikacijom sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001. 

Od svog osnivanja Tigar Korporacija je pružala veliki doprinos afirmaciji pozitivnih tendencija. Takođe je pružala finansijsku podršku održavanju kulturnih i sportskih manifestacija, razvoju nauke i obrazovanja. 

Sve zahteve i inicijative, kao i predloge, pitanja i sugestije mozete proslediti putem e-maila csr@tigar.com.

 

POSETA STUDENATA FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU KOMPANIJI TIGAR A.D.

U okviru kontinuirane saradnje sa fakultetima širom Srbije, kompaniju Tigar a.d. posetili su studenti niškog Fakulteta zaštite na radu na čelu sa profesorom dr Ivanom Krstićem. 

Prilikom ove posete obišli su proizvodne pogone fabrike obuće i imali prilike da u praksi vide ono o čemu uče na fakultetu. Najveća pažnja posvećena je izradi zaštitne obuće, a pored obilaska kompanije, program ove posete obuhvatio je i razgovor sa direktorom fabrike obuće i stručnim licima za bezbednost u okviru Tigra. 

- S obzirom na to da je našu kompaniju posetila grupa sa master studija Fakulteta zaštite na radu, sa predmeta Upravljanje profesionalnim rizikom, osim primenjenosti mera bezbednosti i zdravlja na radu u pogonu, interesovalo ih je pre svega upravljanje rizicima na radnom mestu kao i procenjeni rizici. Studente je posebno zanimala uređenost prostora, red i čistoća, mehanička zaštita opreme, primenjenost ličnih zaštitnih sredstava zaposlenih, uslova rada i radne sredine, obaveštavanje zaposlenih preko oglasne table sa bitnim informacijama o bezbednosti i OHSAS-u, ali i obuke koje zaposleni pohađaju kao što su upoznavanje sa rizicima, bezbedan i zdrav rad, pružanje prve pomoći – kaže Biljana Krstić, inženjer za bezbednost. 

Ciljevi posete su da studenti kroz neposredno iskustvo upoznaju načela kompanije Tigar, da se povežu studenti sa predstavnicima kompanije, kao i da se unapredi ulaganje u mladi potencijal budućih diplomaca. 

Briga o studentima i školarcima, jedan je od najvažnijih aspekata Tigrovog koncepta društveno odgovornog poslovanja. U narednoj godini kompanija će u okviru akcije, staviti akcenat na ulaganje u mladi potencijal Srbije, gde će mnogi studenti sa fakulteta i učenici srednjih škola moći da posete fabriku i upoznaju se sa proizvodnjom i asortimanom kompanije Tigar. Program Stručne prakse i posete studenata i učenika završnih godina, namenjen je mladima koji žele da se usavrše u oblastima njihovog obrazovanja. Na ovaj način mladi ljudi, početnici iz raznih struka, upoznaće se sa radom u industrijskom sektoru, što može biti od izuzetnog značaja za njihov dalji rad i razvoj. Program olakšava upoznavanje s kompanijom, korporativnom kulturom, ljudima, procesima i daje mogućnost da se uz komunikacijske kompetencije razvije i kultura obrazovanja već na početku karijere.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIGAR A.D. DONIRA GUMENE ČIZAME UGROŽENIM PODRUČJIMA

Na vanrednom kolegijumu Tigra a.d. održanog 10.03.2016.godine, usled nastale situacije u Srbiji izazvane poplavama i vremenskim nepogodama gde je u protekla tri dana u 16 opština u Srbiji proglašeno vanredno stanje, a poučeni ranijim iskustvima iz 2014. godine, doneta je odluka da se donira po 100 pari gumenih čizama ugroženim područjima u opštinama Čačak, Lučani, Kraljevo i Arilje. 

Menadžment Tigra doneo je zaključak da će ove količine čizama biti dopremljene direktno ugroženom stanovništvu s obzirom na to da su tokom 2014. godine podmirene potrebe Sektora za vanredne situacije, MUP-a i Vojske Republike Srbije kada je donirano preko 13.000 pari čizama. 

Tigar a.d. kao društveno odgovorna kompanija još jednom želi da pokaže spremnost da ugroženom stanovništvu pomogne u teškoj situaciji koja je pogodila ova područja.

 

TIGAR A.D. DONIRA GUMENE ČIZAME SLUŽBI HITNE POMOĆI

Predstavnici kompanije Tigar donirali su 50 pari gumene obuće Službi hitne medicinske pomoći u Pirotu. Prema rečima Nataše Pop-Krstić, šefa Kabineta generalnog direktora Tigar Grupe, i pored otežanih uslova poslovanja kompanija ostaje dosledna drustveno odgovornim postulatima poslovanja. 

- Prateći situaciju učestalih napada na zdravstvene radnike širom Srbije, koji se poslednjih meseci skoro svakodnevno suočavaju sa fizičkim, ali i verbalnim nasiljem, menadžment kompanije Tigar doneo je odluku o doniranju 50 pari obuće Službi hitne medicinske pomoci u Pirotu, rekla je Nataša Pop-Krstić. 

Gumene čizme uručene su predstavnicima u prostorijama Službe hitne pomoći.


  

 

 

 

 


ČIZME ZA ŠTIĆENIKE DNEVNOG BORAVKA SUNCE

Kompanija Tigar je tokom decembra 2015. organizovala niz akcija pod sloganom 80 poklona deci našeg grada u skladu sa politikom društvene odgovornosti. Povodom 80 rođendana štićenicima Dnevnog boravka za decu sa invaliditetom Sunce poklonjene su gumene čizme.


  

 

 

 

 

DONACIJA UGROŽENIM PODRUČJIMA

Usled teške situacije u Srbiji 2014. godine izazvane poplavama i vremenskim nepogodama, kompanija Tigar je i ovog puta pokazala spremnost da pomogne ugroženim područjima. 

Donacija od preko 13.000 pari čizama upućena je Sektoru za Vanredne situacije, Kriznim Štabovima Opština (Loznica, Čačak, Valjevo, Šabac, Svilajnac, Paraćin, Varvarin, Krupanj, Smederevska Palanka, Lajkovac, Obrenovac...), Ministarstvu odbrane, Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu poljoprivrede, MUP-u Srbije, MUP-u Republike Srpske, MUP-u Pirot, MUP-u Beograd (Žandarmeriji i Protivterorističkoj jedinici), Gradskoj upravi Begrad, Crvenom krstu Mladenovac, kao i istočnoj Srbiji - Kladovu, Negotinu i Majdanpeku. 

Tigar a.d. kao društveno odgovorna kompanija želi i ovom donacijom da podstakne i druge privredne subjekte da pomognu stanovnicima Srbije, kao i da apeluje na sve zainteresovane da pruže pomoć ugroženom stanovništvu.

 

DONACIJA SREMČICI

Kompanija Tigar u saradnji sa Japanskim društvom donirala je gumene čizme svim korisnicima Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju "Sremčica", koji brine o zdravlju, obrazovanju, profesionalnom vaspitanju preko 300 dece, pružajući im pre svega usluge smeštaja i medicinske nege.


 

 

POLA VEKA DOBRE PRAKSE

Tigar strpljivo, decenijama, ulaže u vlastite kadrove. Institucija stipendiranja koju je Tigar afirmisao daleke 1959. godine rezultat je nastojanja da se kvalitetni kadrovi zadrže i zaposle u Tigru i Pirotu. Tokom ovog perioda kompanija je stipendirala više od 1300 mladih ljudi, od kojih je veliki broj svoju poslovnu karijeru ostvario i ostvaruje u kompaniji.

 

DA ŽIVE SA NAMA, A NE PORED NAS

U skladu sa svojim opredeljenjima u oblasti društveno odgovornog poslovanja Kompanija Tigar, uz podršku i tehničku realizaciju RTV Pi kanala realizuju zajednički projekat – dokumentarni TV serijal posvećen deci sa smetnjama u razvoju, naslovljen – Da žive sa nama, a ne pored nas. Serijal je rezultat nastojanja kompanije Tigar da doprinese socijalnoj inkluziji i nastavak dugogodišnje saradnje sa dvema institucijama koje u Pirotu predano brinu o deci sa smetnjama u razvoju – ŠOSO Mladost i Poludnevnim boravkom Sunce.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.