TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Tehnička guma

 

 

O NAMA 

Proizvodnja iz programa tehničke gume počinje još od osnivanja Tigra 1935 godine. Period 1954-1959 sa stanovišta ove proizvodnje je značajan jer je tada utemeljen perspektivni asortiman proizvoda po vrstama i stvorena je razvojna osnova za njenu budućnost. Preduzeće "Tigar Tehnička guma".d.o.o. kao posebna organizaciona celina u okviru Tigra postoji od 1966 godine. Ova godina je značajna po tome što se prvi put počinje sa proizvodnjom lopti, kao najpoznatijeg proizvoda na prostorima bivše Jugoslavije. Nakon toga proizvodi "Tigar Tehnička guma" d.o.o. nalaze svoje mesto u auto industriji, rudarstvu i metalurgiji. 1989 godine izvršena je kompletna rekonstrukcija fabričke hale, kupovina i instaliranje novih savremenih proizvodnih linija, a za njihovu logističku podršku izvršen je prijem i obuka većeg broja stručnog kadra. 2009. godine, preduzeće je preseljeno na novu lokaciju i počelo sa radom u novom objektu, sa potpuno novom infrastrukturom, i na osavremenjenoj opremi. 

Tigar Tehnička guma danas ima 86 zaposlenih, od kojih je približno 10% angažovano na razvoju i kontroli kvaliteta. Ovo odražava našu posvećenost ostvarenju liderske pozicije na tržištu Srbije i daljem razvoju programa. Kombinacija stručnog i motivisanog kadra, moderne opreme, naprednih tehnologija i neprevaziđenog kvaliteta čini naše preduzeće izuzetno dinamičnim i konkurentnim. 

Tigar Tehnička guma je tokom četiri decenije postala respektibilan lider u svojoj oblasti i pouzdan poslovni partner, sa visokokvalitetnim proizvodima. 

Fabrika "Tigar-Tehnička guma" sastoji se iz sledećih organizacionih celina: 
Uprava fabrike "Tigar-Tehnička guma"
Dva proizvodna programa
Služba održavanja
Služba tehničko-tehnološkog razvoja
11.09.2015. došlo je do statusne promene pripajanja ovog entiteta matičnoj firmi Tigru a.d.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.