TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Nadzorni odbor

Portfolio korporacije-nadzorni odbor

Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu: 

1. Jelena Bečanović, predsednik

2. Dejan Jovešić, član

3. Dragan Penezić, član

4. Miloš Radosavljević, član

5. Slobodan Ranđelović, član

6. Ljiljana Komlenski, član

7. Milutin Radenković, član

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.