TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu: 

1. Vladimir Ilić, predsednik

2. Jelena Bečanović, član

3. Živorad Bojičić, član

4. Ljiljana Komlenski, član

5. Milutin Radenković, član

6. Dragana Tončić, član

7. Dejan Jovešić, član

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.