TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar hemijski proizvodi

 

 

O NAMA 

"Tigar Hemijski proizvodi" d.o.o je najmlađa fabrika u okviru Korporacije "Tigar" . Proizvodi iz programa fabrike datiraju još od 1937.godine kada je u "Industrijskoj radionici Tigar, Dimitrije Mladenović-Gaga i komp." počela izrada lepka za interne potrebe proizvodnje gumene obuće. 

Sve do 1962.godine ova proizvodnja je isključivo bila namenjena za interne potrebe kao poluproizvod. Izgradnjom novih kapaciteta, tokom 1986.godine ova proizvodnja je dislocirana iz fabrike "Obuća" na novu lokaciju, na kojoj se i sada nalazi. 1990. godine je usledilo dalje proširenje u kapacitivnom i kadrovskom smislu, a dotadašnja radna jedinica fabrike "Obuća" je prerasla u samostalnu fabriku "Lepila". To je i trenutak kada je proizvodnja za eksterno tržište nadmašila proizvodnju za interne potrebe. U 1998. godini fabrika dobija novo ime: fabrika "Hemijski proizvodi", jer je u međuvremenu, pored proizvodnje lepila, razvila veliki broj novih proizvoda za potrebe prerađivačke i hemijske industrije, kao i za široku potrošnju. Od 2003.godine, u skladu sa novom korporativnom šemom, fabrika počinje da posluje kao samostalni entitet pod novim nazivom "Tigar Hemijski proizvodi" d.o.o. 

11.09.2015. došlo je do statusne promene pripajanja ovog entiteta mati?noj firmi Tigru a.d. 

Danas "Tigar Hemijski proizvodi" d.o.o. zapošljava 18 radnika, od toga troje ljudi sa visokom stru?nom spremom. 
Nabavka i prodaja je na nivou Tigra ad.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.