TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Godišnji finansijski izveštaj

2022. godina 

Godišnji izveštaj za 2022. godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2022. godinu 

 

2021. godina 

Godišnji izveštaj za 2021. godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2021. godinu 

 

2020. godina 

Godišnji izveštaj za 2020. godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2020. godinu 

 

2019. godina 

Godišnji izveštaj za 2019. godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2019. godinu 

 

2018. godina 


Godišnji izveštaj za 2018. godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018. godinu 
 

 

2017. godina 

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu 

Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu 

 

2016. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa mišljenjem revizora 

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (za statističke potrebe) 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 


2015. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa mišljenjem revizora 

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (za statističke potrebe) 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 


2014. godina 

Redovni izveštaj o poslovanju za 2014. godinu 

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu (za statističke potrebe) 


2013. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu 


2012. godina 

Korigovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 


2011. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora 


2010. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora 


2009. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora 


2008. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2008. godine 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora 


2007. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora 
 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2008. godinu 
 

U skladu sa Zakonom o raeunovodstvu i reviziji Republike Srbije, elan 32 (Službeni glasnik Republike Srbije broj 46/06), obelodanjujemo finansijske izveštaje matienog preduzeaa i zavisnih preduzeaa u okviru korporacije TIGAR za 2008. godinu.TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu (kons.) 

TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine 

TIGAR a.d. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 
 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2007. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 
 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2006. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.