TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Osnovna korporacijska akta

Osnivački akt Tigra a.d. uskladjen je sa Zakonom o privrednim društvima i usvojen na Skupštini akcionara koja je održana u junu 2012.godine. 

Osnivački Akt Akcionarskog društva Tigar, Pirot 

Statut Akcionarskog društva Tigar, Pirot 

Kodeks korporativnog upravljanja 

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.