TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Istorijat

1935.- Osnovan je TIGAR kao radionica za proizvodnju gumenih proizvoda i svih vrsta gumene obuće.
1959.- Osnovana je fabrika Autoguma.
1966.- Osnovana je fabrika Tehnička guma.
1972.- Napravljena prva radijalna guma.
1974.- Ugovor o licenci sa firmom BF Goodrich (SAD).
1977.- Osnovana fabrika Unutrašnja autoguma u Babušnici.
1978.- Joint-venture sa firmom BF Goodrich.
1981.- Osnovan je Tigar Americas (SAD).
1988.- Osnovana je fabrika Lepila.
1990.- Osnovan je Tigar Europe (V.Britanija).
1991.- Transformacija Tigra u akcionarsko društvo.
1995.- Uvođenje standarda ISO 9001.
1996.- Obnovljen ugovor o licenci i komercijalnoj saradnji.
1997.- Joint-venture ugovor Tigar-Michelin North America.
2000.- Obnovljen ugovor o licenci i komercijalnoj saradnji.
2001.- Ugovor o zajedničkom ulaganju Tigra i Michelin group u formiranje zajedničke firme.
2002.- Ugovor o formiranju zajedničke firme Tigar-Michelin-IFC. 
- Ugovor o zajmu IFC-Tigar.
2003.- Formiranje zajedničke firme Tigar-Michelin-IFC. 
- Organizacija Tigra na korporativnom principu. 
- Uvodjenje standarda ISO 14001.
2005.- Dodatno investiranje u Tigar MH. 
- Usaglašavanje sa standardima EU. 
- Emitovanje akcija korporacije i kotacija na Beogradskoj berzi.
2006.
do 
2009.
- Postepeni izlazak iz programa guma, uporedo sa razvojem programa u kontrolnom vlasništvu
2006.- Kupovina nove industrijske lokacije Tigar III
2007.- Prva kompanija na prime marketu Beogradske berze
2008.- Pokretanje nove fabrike Tigar Obuća 
- Akvizicija zaštitnog programa renomiranog proizvođača Hunter-brendovi Century, Forester i Firefighter
2009.- Pokretanje nove fabrike Tigar Tehnička guma 
- Akvizicija danske firme Bilgutex 
- Proširenje industrijske lokacije Tigar III
2010.- Pokretanje pogona za proizvodnju gotovih proizvoda od gumenog reciklata 
- Uvođenje standarda OHSAS 18001 
- Odvajanje dela društva Tigar Poslovni servis u poseban pravni subjekt Tigar Ugostiteljstvo
2011.- Statusna promena pripajanje Tigar Trade matičnom društvu Tigar a.d.
2012.- Sertifikat za društvenu odgovornost 
- Primena novog Zakona o privrednim društvima 
- Sertifikacija IMS sistema upravljanja kvalitetom, zaštitim životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u Tigar Inkonu 
- Sertifikat o učešću u RASE projektu u Obući 
- Inoviranje i dopuna Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja 
- Teška finansijska situacija i nelikvidnost kompanije 
- Projekat finansijske stabilizacije sa DEG-om, nemačkom razvojnom investicionom bankom, uz podršku Ministarstva finansija i privrede
2013.- Obustavljanje proizvodnje 
- Promena menadžmenta i Nadzornog odbora Tigra a.d. 
- Pokretanje proizvodnje 
- Racionalizacija troškova na svim nivoima 
- Ponovno uspostavljanje poslovne saradnje sa ino kupcima i dovođenje novih ino kupaca 
- Prelazak sa Prime marketa na Open market Beogradske berze 
- Blokada računa Korporacije 
- Usvajanje programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigra
2014.- Obnavljanje voznog parka u Tigar Poslovnom servisu 
- Promena poslovnog imena Tigar Zaštitne radionice u TI CAR trgovine d.o.o. 
- Povlačenje blokade uz podršku Ministarstva privrede i poverilaca i pokretanje postupka Unapred pripremljenog plana reorganizacije 
- Donacija čizama ugroženim područjima Srbije pogođenim vremenskim Nepogodama 
- Pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije preduzeća Tigar Europe 
- Predaja programa Unapred pripremljenog plana reorganizacije u Privrednom sudu u Nišu za Tigar a.d. i Tigar Obuću
2015.- Investicija od milion evra za izgradnju fabrike gumenih smesa 
- Resertifikovanje IMS sistema u Tigar Incon-u 
- Tigar Obuća dobija priznanje “Najbolje iz Srbije 2014.godine 
- UPPR Tigra a.d. postaje pravnosnažan 
- Izvršena je statusna promena pripajanja proizvodnjih entiteta: Obuća, Tehnička guma i Hemijski proizvodi matičnoj firmi Tigra a.d. 
- Sertifikacija integrisanih menađžment sistema u Tigar Obući 
- Tigar a.d. na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme 
- Tigar obeležava osam decenije postojanja
2016.- Otvoranje fabrike za izradu gumenih smesa 
- Nadzorna provera IMS-a u fabrici Obuća 
- Održana redovna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d. 
- Imenovanje novog generalnog direktora Tigra a.d. 
- Sertifikacija integrisanih menadžment sistema u Tehničkoj gumi 
- Tigar a.d. dobio zaključak Vlade o konverziji duga u kapital 
- U CRHoV upisane su akcije V, VI i VII emisije, ukupno 2.711.463 akcija
2017.- Po osnovu konverzije u CRHoV su upisane akcije VIII emisije, 3.235.558 akcija, što je dovelo do značajnih promena u strukturi 10 najvećih akcionara

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.