TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

PI Kanal

RTV π Canal je lokalna medijska kuća, u čijem vlasništvu učestvuje i kompanija Tigar a.d. 

Pored radio-televizijske aktivnosti i telekomunikacija, RTV π Canal bavi se i istraživanjem tržišta i ispitivanjem javnog mnjenja, uslugama reklamiranja i propagande, kao i izdavačkom delatnošću.
Težište programa, koji se emituje od decembra 1999. godine, na 48. i 53. kanalu UHF područja, usmereno je na informisanje gledalaca pirotskog okruga. π Canal takođe nudi i dokumentarni, umetnički, zabavni, kulturni i naučni program.
Poseban segment čini sopstvena produkcija (etno filmovi, serija "Starine s planine",….) sa kojom je ova medijska kuća ostvarivala izuzetne uspehe na mnogobrojnim festivalima u zemlji i inostranstvu.
Strateški cilj π Canala je povezivanje sa ostalim medijskim kućama, jačanje kapaciteta i praćenje savremenih tehničko- tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. Program RTV π Canal se, u saradnji sa GSSMediaKG iz Beča, emituje na njihovoj IP televiziji. Nakon pokretanja Internet radija, u okviru daljih planova je i formiranje radio-stanice, kao i zaokruživanje studija za muzičku produkciju. 

π Canal je otvoren za saradnju u realizaciji programskih sadržaja, za zajednička investiciona ulaganja, kao i dokapitalizaciju.
Detaljniju prezentaciju RTV π Canal možete pogledati na adresi www.rtvpicanal.rs

KONTAKT 
Boban Nikolić, direktor 
Telefon/fax: 381 10 313 833, 313 884, 210 0844. 
E-mail: picanal@tigar.compicanal@mts.rsoffice@rtvpicanal.rs 
Adresa: Mite Gage 10, Pirot

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.