TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Naši zaposleni

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Korporacija Tigar (Tigar a.d. Pirot, kao matično društvo sa svojim zavisnim entitetima) zapošljava oko 1.120 ljudi. Od ovog broja, blizu 15% je sa završenim fakultetom. Najveći broj visokoobrazovanih kadrova čine ekonomisti sa 37 %, zatim slede tehnolozi sa 12 %, hemičari sa 9 %, pravnici sa 6%, kao i elektroinženjeri sa 6%. U manjem procentu su inženjeri industrijskog menadžmenta, mašinski inženjeri, inženjeri zaštite na radu, inženjeri zaštite životne sredine, novinari, dizajneri i drugi.

PROFESIONALNI RAZVOJ

Čovek, njegovi kapaciteti, talenat, interesovanje, veštine i znanje, prioritetan je resurs Tigra. Svaki zaposleni kao najveći kapital nosi svoje veštine i znanja kojima se u Tigru posvećuje puna pažnja i nastoji da se podignu i unaprede. U skladu sa strateškim ciljevima Korporacije, planira se razvoj i karijera saradnika. 

Intenzivne promene i rastući zahtevi tržišta od zaposlenih u Tigru zahtevaju profesionalizaciju i ekspertstvo u svim oblastima rada. Taj zajednički cilj Korporacije i zaposlenih postižemo ulaganjem u stručno i lično usavršavanje svakog pojedinca. 

Godišnjim planovima obrazovanja i usavršavanja planiramo i realizujemo, u desetak obrazovnih kategorija, oko 1400 treninga, odnosno u proseku svako od zaposlenih godišnje pohađa neki vid obuke kroz razne forme funkcionalnog usavršavanja, učenja i usavršavanja jezika, poseta stručnim seminarima, sajmovima i slično.

BRIGA O ZAPOSLENIMA

Korporacija Tigar kontinuirano prati potrebe svojih zaposlenih i reaguje na njih. 

Zaposlenima je na raspolaganju tim stručnjaka osposobljenih za pružanje psiho-socijalne pomoći na radnom mestu, u porodici ili u prevazilaženju ličnih problema koji umanjuju optimalni doprinos zaposlenog. 

U slučajevima potrebe za zdravstvenom negom i rehabilitacijom, Tigar omogućuje svojim zaposlenima da organizovano, preko medicine rada, pronađu potrebnu medicinsku negu ili otputuju na oporavak i rehabilitaciju u neku od naših banja. 

Jedan od ključnih elemenata za poboljšanje standarda zaposlenih je obezbeđivanje stanova za zaposlene. Od 1964. na organizovan način, gradnjom najpre starog a potom i novog "Tigrovog naselja", podignuto je oko 1.200 stambenih jedinica. 

PRAKSA
Naša Korporacija pruža mogućnost studentima da realizuju svoju stručnu praksu i steknu prvo iskustvo okruženi najsavremenijim tehnologijama i vođeni najkvalitetnijim stručnjacima. Kontinuirano i planski učestvujemo i u obrazovanju srednjoškolaca. Škole iz šireg okruženja šalju svoje učenike na praksu u Tigar. Za kvalitetan i osmišljen boravak svih "praktikanata" brinu se mentori, naši iskusni stručnjaci iz različitih organizacionih jedinica.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.