TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor kompanije Tigar a.d. je u sledećem sastavu:

1. Zoran Mančić

2. Gorica Stanković

3. Miloš Radosavljević

4. Marija Lilić

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.