TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Poslovni Servis

"Tigar Poslovni servis" je zavisno preduzeće u sastavu kompanije Tigar a.d, koje se bavi organizacijom transporta, distribucijom robe u međunarodnom i domaćem saobraćaju, kao i prevozom robe u lokalu. 
 


Istovar i utovar robe, održavanje vozila i pranje ulica i staza specijalnim cisternama, takođe su neke od usluga koje pruža ovo preduzeće. 
 


Povoljne cene, značajna transportna sposobnost, niski troškovi na prevoznom putu, visok stepen bezbednosti (CMR osiguranje), brzo i tačno prenošenje podataka u svim karikama, dugogodišnje iskustvo i dobro poznavanje tržišta predstavljaju osnovne principe u radu Tigar Poslovnog servisa. 


KONTAKT 

direktor entiteta: Predrag Pančić,dipl.ing. 
tel. 010 / 306 140 
e-mail: predrag.pancic@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.