TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Članstva U Organizacijama

Kompanija Tigar i njeni predstavnici su, pored ostalog, članovi i sledećih poslovnih udruženja i   organizacija: 

Privredna komora Srbije
NALED
Regionalna privredna komora Niš

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.