TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Obezbeđenje

Tigar Obezbeđenje d.o.o je jedno od najmlađih preduzeća u okviru Korporacije Tigar. Počelo je sa radom 1.1.2003 godine a nastalo je izdvajanjem iz Tigra a.d. Specijalizovano je za pružanje usluga u oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštite od požara, bezbednosti i zdravlje na radu, alarm - monitoringa i mobilnog obezbeđenja. 

Posebne funkcionalne celine predstavlja Kontrolno operativni centar i timovi za hitne intervencije, koji su angažovani 24 časa, svih dana u godini, Jedinica za obezbeđenje i Vatrogasna jedinica. 

Vlasnik je standarda SRPS A.L2.002 : 2008 za sve usluge obezbeđenja i zaštite koje preduzeće pruža. 

Tigar je uvek vodio računa o bezbednosti svoje imovine i zaposlenih i stalno je ulagao u ovu oblast. Tigar Obezbeđenje danas je moderno preduzeće sa savremenom opremom, stručnim i iskusnim kadrovima za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara i fizičkog obezbeđenja. Pored obavljanja poslova za potrebe Korporacije, Tigar Obezbeđenje pruža usluge i drugim preduzećima, ustanovama i privatnim licima. 


Delatnost 

1. U oblasti fizičkog obezbeđenja u kontrolno operativnom centru 
- Menadžment iz kontrolnog centra obezbeđenjem stacioniranih objekata 
- Menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima 

2. U oblasti tehničke zaštite 
- Protivpožarna zaštita 
- Video obezbeđenje 
- Kontrola pristupa i izlaska 
- Mehanička zaštita 

3. U oblasti fizičkog obezbeđenja 
- Fizička zaštita objekta 
- Fizička zaštita lica 
- Fizička zaštita javnih skupova 

4. U oblasti zaštite od požara 
- Vatrogasno dežurstvo i gašenje požara 
- Obezbeđivanje radova zavarivanja, rezanja i radova sa otvorenim plamenom, 
- Stručni poslovi u oblasti zaštite od požara 
- Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara 
- Servisiranje i ispitivanje opreme za gašenje požara 
- Kontrola i punjenje svih tipova i veličina aparata za gašenje požara 
- Hidraulično ispitivanje sudova aparata i sudova pod pritiskom 
- Merenje pritiska i protoka vode u hidrantima i izdavanje atesta 
- Ispitivanje creva za gašenje požara 
- Praćenje i kontrola sistema protiv požarne zaštite 
 

KONTAKT
Stanković Dejan
Direktor Tigar Obezbeđenja

Tel. 010 30 42 85
Fax 010 31 31 41
E-mail: dejan.stankovic@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.