TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Inter Risk

Društvo za posredovanje u osiguranju "TIGAR INTER RISK" D.O.O PIROT počelo je sa radom 01.12.2005.godine i deo je Korporacije "Tigar".
Delatnost društva je posredovanje po svim vrstama osiguranja. 

"TIGAR INTER RISK" je sklopio ugovore o posredovanju sa sledećim osiguravajućim kućama: 
- "DUNAV OSIGURANJE" A.D. BEOGRAD 
- "DDOR NOVI SAD" N.SAD 
- "DELTA OSIGURANJE" A.D. BEOGRAD 
- "WIENER STADTISCHE" A.D. BEOGRAD 

KONTAKT 
direktor entiteta Dragan Pejčić, dipl.ecc. 
tel: 010- 304 807 
e-mail: osiguranje@tigar.cominterrisk@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.