TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Struktura akcijskog kapitala

Deset najvećih akcionara na dan 30.04.2022.


  Fizička lica:         7,53 %

  Pravna lica:       91,95 %

  Kastodi računi:    0,52 %


Redosled prvih deset akcionara po broju akcija i njihovo učešće u strukturi vlasništva kompanije Tigar a.d. prikazana je sledećom tabelom:

 

 

 

 

1

REPUBLIKA SRBIJA

3,254,160

39.90

2

POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD

1,448,601

17.76

3

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVAL. OSIG.

866,246

10.62

4

AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD

429,429

5.26

5

NIKOMMS DOO BEOGRAD

396,283

4.86

6

OPŠTINA PIROT

307,293

3.77

7

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.

228,456

2.80

8

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O.

215,487

2.64

9

PIO FOND RS

149,981

1.84

10

JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD

61,407

0.75

 

 

 

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.