TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Bitni događaji

29.06.2022.

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Tigar ad.


24.06.2021.

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Tigar ad.


27.11.2020.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


31.07.2020.

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Tigar ad.


01.07.2020.

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara Tigar a.d.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2019.


13.12.2019.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


29.10.2019.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


08.10.2019.

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Tigar a.d.


27.06.2019.

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara Tigra a.d.


27.05.2019.

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara Tigar a.d.


29.03.2019.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


08.03.2019.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara Tigra a.d.


17.09.2018.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


27.08.2018.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.


20.08.2018.

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2018
29.06.2018.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara Tigra a.d.
28.06.2018.

Informacija o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara Tigra a.d.
15.05.2018.

Prospekti - Informator o izdavaocu ( JANUAR - DECEMBAR 2017.)
09.05.2018.

Izveštaj o poslovanju za period januar -mart 2018.
10.08.2017.

Informacija od bitnog znacaja - Imenovan novi generalni direktor Tigra a.d.
03.07.2017.

Održana ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara
23.06.2017.

Informacija o održavanju Ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara
24.05.2017.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2017.
13.02.2017.

Odluka o izdavanju VIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 8. emisije
30.12.2016.

Odluka o izdavanju VII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 7. emisije
23.12.2016.

Odluka o izdavanju VI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 6. emisije
02.12.2016.

Odluka o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 5. emisije
22.09.2016.

Informacija od bitnog značaja
23.06.2016.

Informacija od bitnog značaja o održanoj redovnoj Skupštini akcionara 2016.
17.05.2016.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2016.
21.09.2015.

Informacija od bitnog značaja o statusnoj promeni
08.07.2015.

Informacija od bitnog značaja o ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara 2015.
29.06.2015.

Informacija od bitnog značaja o održavanju ponovljene Redovne Skupštine akcionara 2015.
18.05.2015.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2015.
08.05.2015.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2015.
24.06.2014.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2014.
15.05.2014.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2014.
14.04.2014.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2014.
14.03.2014.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2013.
22.12.2013.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2013.
26.11.2013.

Informacija od bitnog značaja
15.08.2013.

Obaveštenje o dogadajima od znacaja za investicionu javnost - odlaganje roka za publikovanje kvartalnog izvestaja
02.07.2013.

Informacija od bitnog značaja
20.06.2013.

Izveštaj sa Skupštine akcionara 2013.
17.06.2013.

Održana redovna Skupština akcionara Tigra AD
11.04.2013.

Informacija
21.02.2013.

Informacija investicionoj javnosti
14.02.2013.

Informacija od bitnog značaja
05.02.2012.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu
31.10.2012.

TIGAR a.d. - XXXVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
31.10.2012.

TIGAR a.d. - XXXIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
10.09.2012.

TIGAR a.d. - XXXIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
07.09.2012.

TIGAR a.d. - XXXII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.07.2012.

TIGAR a.d. - XXXI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
24.07.2012.

TIGAR a.d. - XXX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
17.07.2012.

TIGAR a.d. - XXIX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
11.07.2012.

TIGAR a.d. - XXVIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
05.07.2012.

Konstituisan Nadzorni odbor
03.07.2012.

Zapisnik sa Skupštine akcionara
03.07.2012.

TIGAR a.d. - XXVII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.06.2012.

Izveštaj sa Skupštine akcionara
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
28.05.2012.

TIGAR a.d. - XXIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
14.05.2012.

TIGAR a.d. - XXII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.04.2012.

TIGAR a.d. - XXI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.04.2012.

TIGAR a.d. - XX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
29.03.2012.

TIGAR a.d. - XIX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.03.2012.

TIGAR a.d. - XVIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.03.2012.

TIGAR a.d. - XVII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
15.03.2012.

TIGAR a.d. - XVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
09.03.2012.

TIGAR a.d. - XV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
07.02.2012.

TIGAR a.d. - XIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
30.01.2012.

TIGAR a.d. - XIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
30.01.2012.

TIGAR a.d. - XII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.01.2012.

TIGAR a.d. - XI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
24.01.2012.

TIGAR a.d. - X emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
31.12.2011.

TIGAR a.d. - IX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
28.12.2011.

Isplata dividende
08.07.2011.

Obaveštenje o izdavanju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti bez javne ponude
27.06.2011.

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
23.05.2011.

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
16.05.2011.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot za period januar ďż˝ jun 2011. godine
11.05.2011.

Najava dostavljanja Izveštaja za period JANUAR - MART 2011. godine
15.11.2010.

Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
15.11.2010.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva TIGAR Pirot za period jul ďż˝ decembar 2010. godine
21.06.2010.

Izveštaj sa Skupštine akcionara
14.05.2010.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot za period januar-jun 2010. godine

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.