TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Generalni direktor

Generalni direktor

Vladimir Ilić, diplomirani pravnik, master Evropska politika i upravljanje krizama Univerziteta u Beogradu. Na funkciju generalnog direktora kompanije Tigar a.d. imenovan je odlukom Nadzornog odbora 08.08.2017. godine.

U svom dosadašnjem radu obavljao je funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja. Aktivno je učestvovao u radu u radnim grupama pri resornom ministarstvu u delu donošenja novih Zakona. Tri godine je obavljao dužnost direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu nakon destogodišnjeg radnog iskustva na mestu pravnika. Stručnu praksu i usavršavanje stekao je u Sjedinjenim Američkim državama u kompaniji „AVW Equipment Company“.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.