TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Generalni direktor

Generalni direktor

Zoran Mančić, obavlja funkciju generalnog direktora Tigra ad. 

Svoju karijeru u Tigru započeo je 1988, kao inženjer za mašinstvo, a kasnije i na rukovodećim pozicijama.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.