TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupština akcionara 2023-10

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Tigar ad Pirot:

- Poziv za Skupštinu

- Punomoćje

- Formular za glasanje u odsustvu

- Materijal za rad sednice


 

- Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 31.10.2023.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.