TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

TIGAR PARTNER, Skopje, Republika Makedonija

T.P. TIGAR PARTNER SKOPJE je osnovano 03. 2. 1992. god. Preduzeće je u većinskom vlasništvu Tigar a.d, dok manjinski deo pripada Dušanu Jankuloskom. 

Osnovna delatnost firme je prezentovanje i prodaja TIGAR proizvoda na tržištu Republike Makedonije, kao i trgovina na veliko i malo. 

Upravnik preduzeća je Ljube Cvetanovski. 

Adresa preduzeća: Bul. Jane Sandanski br. 67 blok 2, galerija 3, Skopje, R. Makedonija 
Kontakt telefoni: 
upravnik : +38922450750 
komercijala: +38922455773 
poštanski fax 357 
e-mail: ljupco.tigarpartner@yahoo.com 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.