TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Korporacijske vrednosti i strateška opredeljenja

1. Poštovanje zaposlenih - razlog zbog kojeg zaposlene smatramo najvećom vrednošću korporacije nalazi se u izazovima vremena koja su iza i ispred nas. Uz punu zahvalnost onima koji su radni vek završili u tigru i puno poštovanje prema vrednosti i lojalnosti trenutno zaposlenih, bićemo veoma aktivni kada je u pitanju izbor i priprema budućih članova tigrove familije, jer želimo njihovu punu participaciju u stvaranju zajedničkih vrednosti na kojima se zasnivaju vizija i misija korporacije. 

2. Poštovanje kupaca – korisnici naših proizvoda i usluga su bili i biće osnov našeg opstanka i daljeg razvoja korporacije u celini i njenih pojedinih delova. Doživljavamo ih kao konačne arbitre rezultata naših poslovnih i proizvodnih procesa i aktivnosti i zbog toga je zadovoljenje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih kupaca naša primarna odgovornost. 

3. Poštovanje vlasnika - to što se neko dobrovoljno pridružio sudbini kompanije i pri tom preuzeo određeni lični rizik je činjenica nužna poštovanja. Podršku koju dobijamo od strane vlasnika, dovoljan je dokaz da oni žele da se tigar razvija i živi. Shodno tome svojim angažovanjem želimo da ispunimo nivo očekivanja vlasnika. 

4. Poštovanje partnera – dugogodišnja tradicija tigra, koju karakterišu permanentni razvoj i unapredjenje poslovnih performansi, uvek je podrazumevala gradjenje održivih alijansi i razvoj parnerskih odnosa sa svim relevantnim akterima iz poslovnog ambijenta. Tigar i dalje ostaje otvoren i spreman za uspostavljanje novih i poboljšanje postojećih partnerskih odnosa zasnovanim na jasno identifikovanim koristima za obe strane, poverenju i medjusobnom uvažavanju i otvorenosti. 

5. Odnos prema životnoj sredini – ekološkim aspektom poslovne politike i izjavom o politici zaštite životne sredine opredelili smo se za očuvanje i dalje unapredjenje kvaliteta životne sredine, svesni veličine njenog udela u ukupnom kvalitetu življenja. To postižemo kroz optimizaciju proizvodnih procesa, kvalitetom proizvoda i usluga, kontrolisanom potrošnjom prirodnih resursa, posebno energenata i vode, redovnim monitoringom učinaka svih aspekata životne sredine i stalnom edukacijom u cilju podizanja nivoa svesti o značaju očuvanja životne sredine. 

6. Odnos prema društvu – tigar sebe prepoznaje kao veoma odgovornog i aktivnog člana društva i takav status nastoji da očuva i unapredi načinom na koji radi, rezultatima koje postiže i planovima koje projektuje. Proaktivnim odnosom prema društvenoj zajednici, posebno prema lokalnom okruženju, želimo da uspostavimo jedinstvo ciljeva i interesa i poboljšamo imidž korporacije, kao faktora koji aktivno doprinosi stabilnosti i kvalitetu društva.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.