TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Poslovodstvo

 

 

Direktor društva 
Bojan Živković, dipl.ing.teh. 
bojan.zivkovic@tigar.com 


Direktor Sektora TT razvoja 
Božidar Pančić, dipl.ing.teh 
bozidar.pancic@tigar.com 


Rukovodilac proizvodnje 
Jovica Šćulac, ing. 
jovica.sculac@tigar.com 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.