TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Poslovodstvo

 

 

TIGAR TEHNIČKA GUMA 
NIKOLE PAŠIĆA 197 
TEL. 010/306-477 


Direktor fabrike Tigar Tehnička guma 
Milan Ilić 
tel. 010/306-450 
milan.ilic@tigar.com 

Rukovodilac preventivnog održavanja 
Ivica Madić 
tel. 010/306-410 
ivica.madic@tigar.com 

Rukovodilac Razvoja 
Divna Manić Manojlović 
tel. 010/306-455 
divna.manojlovic@tigar.com 

Rukovodilac radnih jedinica presovanih proizvoda, industrijskog gumiranja i proizvoda od reciklirane gume 
Slobodan Panajotović 
tel. 010/306-407 
slobodan.panajotovic@tigar.com 

Rukovodilac radnih jedinica valjare, profila i cevi i sportski program 
Nenad Tričkovic 
tel. 010-306-448 
nenad.trickovic@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.