TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Incon kvalitet

 

 

 

KVALITET
Preduzeće za izgradnju, inženjering i konsalting Tigar Inkon jedno je od retkih u okruženju u kome su uvedeni i sertifikovani sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja zaštitom životne sredine i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kao integrisani menadžment sistemi. 

Na ovaj način potvrđena je sposobnost preduzeća da može ispuniti zahteve i očekivanja kupaca, ne ugrožavajući kvalitet životne sredine, kao i zdravlje i bezbednost zaposlenih i korisnika usluga.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.