TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Incon Reference

 

 

 

REFERENCE

Zahvaljujući stručnom kadru, dugogodišnjem iskustvu i poverenju investitora realizovali smo čitav niz projekata i objekata od kojih su najznačajniji sledeći: 

Projektovanje i izgradnja objekata - kompletan inženjering 
 1. TIGAR TYRES - Upravna zgrada, P 2000 m²
 2. TIGAR TYRES - Aneks za skladištenje poluproizvoda, P 4120 m²
 3. TIGAR TYRES - Magacin gotovih auto-guma, P 10860 m²
 4. TIGAR AD - Fabrika Tigar Obuća, P 20 000 m²
 5. TIGAR AD - Fabrika Tigar Tehnička guma, P 5700 m²
 6. TIGAR AD - Pogon za izradu proizvoda od reciklata, P 2400 m²
 7. TIGAR AD - Kotlarnica na lokaciji Tigar III, P 850 m²
 8. TIGAR AD - Predstavništvo, prodavnica i servis u Nišu, P 400 m²
 9. EDP PIROT - Nadgradnja i opremanje enterijera, P 600 m²
 10. HE PIROT - Uređenje i opremanje enterijera, P 450 m²
 11. OZ DUNAV - Uređenje i opremanje enterijera, P 500 m²


Projektovanje 
 1. OPŠTINA PIROT - Glavni projekat sportske hale u Pirotu, P 6000 m²
 2. OPŠTINA PIROT - Glavni projekat zatvorenog bazena u Pirotu, P 6000 m²
 3. TIGAR AD - Glavni projekat stambene zgrade P+4


Izvođenje građevinskih radova 
 1. JP TOPLANA, Pirot - Kotlarnica i tankvana Senjak
 2. TIGAR AD - Fabrika hemijskih proizvoda, P 2250 m²
 3. TIGAR AD - Hotel StarA, P 1400 m²
 4. TIGAR AD - Stambene zgrade P+4 (4 kom), P 10000 m²
 5. TIGAR AD - Stambeni nizovi, P+1 P 64000 m²
 6. OPŠTINA PIROT - Opštinski uslužni centar – radovi, opremanje i enterijer P 50 m²
 7. OPŠTINA PIROT - Rekonstrukcija ViK mreže, u ulici Nikole Pašića u Pirotu, P 1200 m²


Izvođenje industrijskih podova 
PU podovi 
 1. TIGAR OBUĆA, P 6000m²
 2. TIGAR TYRES, P 2500m²
 3. JUGPROM, Leskovac- hladnjača, P 3700 m²
 4. TRGOMEN, Kraljevo, P 1400 m²
 5. PHILIP MORISS, Niš, P 800 m²
 6. FARMAKOM, Sombor - fabrika akumulatora, P 1100 m²
 7. PROLOM BANJA, P 800 m²
 8. KOZMETIK PLUS, Niš, P 1700 m²

Ferobetoni 
 1. TIGAR OBUĆA, P 16000m²
 2. TIGAR TEHNIČKA GUMA, P 8000 m²
 3. TIGAR TYRES, P 10000m²
 4. BOSIS, Valjevo – štamparija, P 7000 m²
 5. MBM RAD, Loznica, P 2000m²

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.