TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Tigar Incon Izgradnja

 

 

 

IZGRADNJA

PJ Izgradnja je organizaciona celina koja obavlja različite vrste građevinsko-zanatskih, instalaterskih i stolarskih radova i izrade industrijskih podova (ferobetona i PU podova). 
 


U segmentu stolarskih usluga posebno mesto zauzima opremanje poslovnih prostora i izrada nameštaja, kao i mogućnost izrade elemenata od drveta, imajući u vidu kapacitete sopstvene pilane sa sušarama i parionicom.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.