TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupstina akcionara

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Tigar ad Pirot:

- Poziv za Skupstinu

- Knjizica za sajt

- Punomocje

- Formular za glasanje u odsustvu

- Nacrt UPPR-a 08.03.2019.


- Zapisnik sa Skupštine


 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.