TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupstina akcionara

Materijal za vanrednu sednicu skupstine akcionara Tigar ad Pirot:

- AD TIGAR_Nacrt UPPRa_08032019 v2

- formular za glasanje u odsustvu

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.