TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Obaveštenje o prodaji uslužnih entiteta po UPPR-u

Oglas za prodaju uslužnih entiteta Tigar a.d. Pirot (Tigar Poslovni servis d.o.o., Tigar Ugostiteljstvo d.o.o. i Tigar Incon d.o.o, Pi Canal d.o.o. i Tigar Obezbeđenje) putem javnog nadmetanja je objavljen u dnevnom listu „Politika“ dana 06.10.2016. godine. 

Javno nadmetanje za prodaju uslužnih entiteta Tigar Poslovni servis d.o.o., Tigar Ugostiteljstvo d.o.o. i Tigar Incon d.o.o. održano je dana 05.12.2016. godine, za Pi Canal d.o.o. 06.12.2016. godine, a za Tigar Obezbeđenje d.o.o. 07.12.2016. u sedištu matičnog Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića 213, Upravna zgrada, Velika sala, sa početkom u 12h. 

Na oglas za prodaju ovih uslužnih entiteta nije bilo zainteresovanih lica za učešće.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.