TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

ZAKAZANA SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAKAZANA SKUPŠTINA AKCIONARA
04.04.2013

U sklopu redovnih aktivnosti Nadzorni odbor Tigar a.d. zakazao je redovnu godisnju Skupštinu akcionara za 28.maj.Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.