TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

USVOJEN UPPR za Tigar Obuću d.o.o.

USVOJEN UPPR za Tigar Obuću d.o.o.
23.09.2014

Dana 23.09.2014. održano je ročište u Privrednom sudu u Nišu, na kojem je većinskom odlukom poverioca usvojen UPPR Tigar Obuće d.o.o.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.