TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

USVOJEN UPPR ZA TIGAR A.D.

USVOJEN UPPR ZA TIGAR A.D.
07.04.2015

Dana 07.04.2015. održano je ročište u Privrednom sudu u Nišu, na kojem je većinskom odlukom poverioca usvojen UPPR Tigra a.d.


Centar za komunikacije Tigar a.d


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.