TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

USVOJEN DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TIGRA AD

USVOJEN DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TIGRA AD
19.11.2013

Na sednici koja je održana 13. novembra Nadzorni odbor Tigra a.d. usvojio je izveštaj o poslovanju u prvih devet meseci ove godine, koji je kompanija i zvanično publikovala. 

Ključno obeležje ovog perioda, prema oceni Nadzornog odbora, su i dalje veoma teški uslovi poslovanja, uz evidentan rast industrijskih i komercijalnih aktivnosti od početka drugog i tokom trećeg kvartala, a posle niskog obima poslovanja na početku 2013. Iako je u trećem kvartalu poslovni rezultat pozitivan, ukupni gubitak u periodu januar-septembar, na konsolidovanom nivou iznosi 730 miliona dinara, dok je poslovni gubitak 319 miliona dinara. 

U periodu januar-septembar, prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou iznosili su 2,3 milijarde dinara, što je 21 % niže u odnosu na prvih devet meseci 2012. Od prodaje Tigrovih proizvoda ostvareni su prihodi od 1,4 milijarde dinara, od čega je u izvozu realizovano više od 70 odsto. Najznačajnija izvozna tržišta za Tigrove proizvode i tokom prva tri kvartala ove godine bile su zemlje Evropske unije, gde je plasirano 84 odsto, dok je u regionu Balkana prodato 12 odsto ukupnog izvoza Tigra. 

Najzastupljeniji program u izvozu i tokom prva tri tromesečja bila je gumena obuća, čije učešće u ukupnom plasmanu na inostrana tržišta, u trećem kvartalu, dostiže 90 odsto. U okviru ovog programa, posle višemesečnog zastoja, u trećem tromesečju ponovo su realizovane isporuke na kanadsko tržište.

Menadžment kompanije ovih dana nastavlja intenzivne aktivnosti u postupku finansijske konsolidacije Tigra. Nakon razgovora u Ministarstvu privrede organizovan je sastanak sa predstavnicima banaka, a aktivnosti u cilju iznalaženja adekvatnog rešenja, u saradnji sa resornim ministarstvima, nastavljaju se i u ovom periodu.

Izveštaj o poslovanju Tigra a.d. u periodu januar-septembar ove godine objavljen je na kompanijskom sajtu www.tigar.com .


Centar za komunikacije
Tigar a.d.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.