TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

TIGAR AD POVEĆAO PROIZVODNJU I PRODAJU (april)

TIGAR AD POVEĆAO PROIZVODNJU I PRODAJU (april)
15.05.2013

U proizvodnim preduzećima kompanije Tigar, tokom aprila, sukcesivno je povećavan obim proizvodnje, ąto je rezultiralo i rastom prodaje. Ukupna vrednost izvoza koji je kompanija ostvarila u prethodnom mesecu je 113 miliona dinara, u čemu je sa 85 odsto zastupljen program obuće. 

Najveća fabrika u sastavu korporacije Tigar Obuća u aprilu je proizvela viąe od 130 000 pari gumenih čizama. Na inostrana trľiąta plasirano je oko 46 hiljada pari obuće, a skoro polovina ovog izvoza ostvarena je u skandinavskim zemljama. U Dansku je isporučeno blizu deset hiljada pari čizama, a ostale isporuke realizovane su na trľiątima Italije, Velike Britanije, Francuske i Makedonije. 

U Tigar Tehničkoj gumi u aprilu je proizvedeno oko 200 t robe. Ova fabrika je na trľiąte ©vedske plasirala značajnije količine proizvoda od gumenog reciklata. U Austriju su isporučivane gumene membrane, u Rusiju - gumene cevi, a najznačajniji kupac presovanih i gumiranih proizvoda tokom prethodnog meseca bio je RTB Bor. 

Fabrika Tigar Hemijski proizvodi, koja od početka aprila radi na novoj lokaciji, proizvela je oko 20 t proizvoda, namenjenih internim potrebama Tigrovih fabrika i kupcima u Makedoniji.

Centar za komunikacije Tigar a.d.
Pirot,
15.5.2013. god.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.