TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

TIGAR A.D. NA PUTU OPORAVKA

TIGAR A.D. NA PUTU OPORAVKA
29.09.2014

U Privrednoj komori Srbije, 26. septembra, menadžment kompanije Tigar A.D. predstavio je Unapred pripremljen plan reorganizacije u skladu sa kojim će kompanija poslovati u narednih 7 godina.

Na konferenciji za medije predstavljeni su ključni pokazatelji poslovanja u prethodnom periodu kao i planovi kompanije za naredni period.

Usvajanjem plana potvrđena je stabilizacija poslovanja, očuvanje radnih mesta i pre svega dalji poslovni razvoj – naglasio je Nebojša Đenadić, generalni direktor Tigra AD.

Rezultati koje je kompanija ostvarila u prvih 6 meseci ove godine su ohrabrujući, prodaja programa obuće je za 23% veća u odnosu na isti period prošle godine. Prodaja Tigrovih proizvoda u prvih 6 meseci iznosila je 861 milion dinara.

Pri kraju je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove fabrike gumene smeše, koja je neophodna fabrici Obuće. Ova investicija bi se realizovala iz sopstvenih sredstava – objavio je Nebojša Đenadić na konferenciji za medije. 


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.