TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

SERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U TIGAR OBUĆI

SERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U TIGAR OBUĆI
01.07.2015

U Tigar Obući izvršena je sertifikacija IMS - sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Na ovaj način potvrđena je sposobnost preduzeća da može ispuniti zahteve i očekivanja kupaca, a da se pritom ne ugroze kvalitet, životna sredina i zdravlje i bezbednost zaposlenih i korisnika usluga. Sertifikaciju, odnosno proveru usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, obavila je eminetna i svetski poznata sertifikaciona kuća TUVRheinland. Ocenjivački tim ove kuće, nakon detaljne provere dokumentacije na završnom sastanku, konstatovao je da nema nijedne neusaglašenosti i da se zahtevi sva tri sistema kvaliteta u okviru integrisanih sistema u Tigar Obući u potpunosti primenjuju. 

Implementacijom integrisanih menadžment sistema u Tigar Obući povećava se i konkurentska prednost preduzeća i otvaraju mogućnosti za plasiranje proizvoda na nova tržišta.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.