TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

SAZVANA SKUPŠTINA AKCIONARA

SAZVANA SKUPŠTINA AKCIONARA
30.04.2013

Nadzorni odbor kompanije Tigar, u okviru redovnih aktivnosti, sazvao je Skupątinu akcionara za 14. jun 2013. godine. Prvobitno određeni datum odrľavanja Skupątine (28. maj) pomeren je iz tehničkih razloga. 

U skladu sa ovom odlukom poziv za Skupątinu upućuje se akcionarima kompanije na dan 26. april 2013, na dan donoąenja odluke Nadzornog odbora.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.