TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA - TIGAR AD PIROT

SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA - TIGAR AD PIROT
15.10.2013

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) 


AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT


Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da se prvobitno određen datum za održavanje vanredne Skupštine akcionara Tigar a.d, 12. novembar 2013. godine, pomera iz tehničkih razloga. Vanredna Skupština akcionara Tigar a.d. biće održana do kraja novembra, a tačan datum održavanja, kao i dnevni red vanredne Skupštine akcionara, Nadzorni odbor Tigar a.d. odrediće do 25. oktobra. 
Vanredna Skupština akcionara Tigar a.d. sazvana je na sednici Nadzornog odbora održanoj 30. septembra, što je i dan preseka za učešće u radu vanredne Skupštine. 


Sekretar Društva
Danijela Cenić


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.