TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

SAOPŠTENJE

SAOPŠTENJE
30.08.2013

Rešenjem Komisije za listing Beogradske berze, akcijama kompanije Tigar a.d. ubuduće će se trgovati na Open marketu, s obzirom na to da Tigar nije bio u mogućnosti da u roku koji je Komisija dala obezbedi mišljenje revizora na finansijski izveštaj za 2012. godinu, pozitivno ili sa rezervom, što je jedan od osnovnih uslova za kompanije na A i B listingu berze.

U kompaniji su, u skladu sa odlukama menadžmenta, Nadzornog odbora i Skupštine akcionara od 14. juna ove godine, blagovremeno preduzete sve neophodne aktivnosti na korekciji finansijskih izveštaja. Nadzorni odbor kompanije je korigovane finansijske izveštaje usvojio, a uskoro se na osnovu toga očekuje i mišljenje revizora. Imajući u vidu obim i vrstu aktivnosti koje je u tu svrhu neophodno preduzeti, korekcija i naknadna revizija finansijskih izveštaja nisu mogli da budu obavljeni u propisanim vremenskim okvirima, kao ni u produženom roku koji je kompanija zatražila za obezbeđivanje uslova za ostanak na Prime marketu. 

Iako ispunjenost uslova za ostanak na Listingu A Beogradske berze u ovom trenutku nije najvažnija pozicija za kompaniju, praksa Tigra da javnost periodično i dosledno izveštava o svom poslovanju biće nastavljena i u narednom periodu, jer je transparentnost u radu ključno opredeljenje i menadžmenta i Nadzornog odbora Tigar a.d, ali i osnovni interes postojećih i potencijalnih vlasnika Tigrovih akcija. 


Centar za komunikacije Tigar a.d.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.