TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

PRODAJA TIGRA AD U AVGUSTU VIŠA ZA 10 ODSTO

PRODAJA TIGRA AD U AVGUSTU VIŠA ZA 10 ODSTO
05.09.2013

U periodu april-avgust realizacija Tigar AD iznosi više od 1,2 milijarde dinara, okvirno oko 11 miliona evra, od čega je u izvozu ostvareno oko 6 miliona evra. U ukupnom izvozu program obuće zastupljen je sa 83 odsto, a Tehnička guma sa 10 odsto. Ukupni eksterni prihodi kompanije koji su u julu iznosili 232 miliona dinara, u avgustu su na nivou od 280 miliona dinara, dok je prosečna mesečna prodaja Tigra u prvoj polovini godine bila 196 miliona dinara. Prosečna mesečna prodaja u poslednja tri meseca bila je na nivou od 253 miliona dinara, što znači da je prodaja u avgustu za 10 odsto viša u odnosu na prošlogodišnji prosek i poslednja tri meseca ove godine.

Samo u periodu od aprila do kraja avgusta kompanija je obezbedila 361 milion dinara za zarade i doprinose zaposlenih, izmirila 176 miliona dinara obaveza prema starim dobavljačima, a na ime finansijskih obaveza bankama je isplaćeno 120 miliona dinara. Za finansiranje tekuće proizvodnje u posmatranom periodu izdvojeno je 600 miliona dinara.

Prilikom usvajanja finansijskog izveštaja za 2012. godinu Nadzorni odbor i Skupština akcionara Tigar a.d. su s obzirom na uzdržavajuće mišljenje revizora, doneli odluke da se izvrši korekcija ovog izveštaja. To je podrazumevalo vanredni popis zaliha na dan 30. april, odnosno obezvređivanje i otpis zaliha, tamo gde su postojali razlozi, što je dovelo do uvećanja gubitaka u poslovanju, kao i do smanjenja imovine i kapitala kompanije.

Visina izvršenih korekcija je oko 2,2 milijarde dinara, za koliko je korigovan rezultat u negativnom smislu i izvršeno umanjenje kapitala kompanije.

Prema rečima Đorđa Džunića, direktora Funkcije računovodstva, korekcije na zalihama, potraživanjima i kapitalu odnose se na višegodišnji period od 2012. godine pa unazad, zato što u tom periodu nisu postojale odluke rukovodstva i organa upravljanja o vršenju korekcija, iako je bilo realnih osnova za to.

- Usvojeni šestomesečni rezultat poslovanja je takođe negativan, jer se u prvom kvartalu veoma malo radilo. Konsolidovani neto gubitak od 626,7 miliona dinara, došao je kao posledica operativnog gubitka od 319,4 miliona dinara i finansijskog gubitka od 311 miliona dinara. Gubitak je zabeležen u sva tri proizvodna entiteta. Akumulirani gubitak je već ozbiljno redukovao kapital firme i sveo ga na oko 600 miliona dinara – kaže direktor Funkcije računovodstva.
Prema rečima Ivana Mijalkovića, izvršnog direktora za proizvodnju u fabrici obuće je u drugom kvartalu obim proizvodnje povećan za 4 i po puta, u fabrici tehničke robe blizu 2 i po puta, a tendencija rasta nastavljena je i u trećem kvartalu. Kada je reč o iskorišćenosti kapaciteta ona je sa deset odsto u prvom kvartalu u fabrici obuće, povećana na blizu 70 odsto, dok je u fabrici tehničke gume iskorišćenost kapaciteta povećana za 70 odsto.

- U periodu april – avgust fabrika Tigar Obuće beleži 20 poseta inostranih kupaca. Berner, Ilse Jacobsen, Dekatlon su posetili fabriku obuće, prvenstveno da bi se uverili u činjenicu da je pokrenuta proizvodnja, a kasnije su usledili i konkretniji zahtev. Prilikom posete generalnog direktora slovačkoj firmi Novesta pokrenuta je inicijativa za uspostavljanje strateške saradnje, a zatim je usledila i uzvratna poseta i dogovoreni okviri poslovne saradnje, dok je za drugu polovinu septembra ugovorena i poseta velikim kupcima iz Italije, Batistiniju, Patriciji, kao i kompaniji Mareska, koji su nekada sarađivali sa fabrikom obuće, kaže Mijalković i dodaje da se polako vraća poverenje i kupaca i dobavljača.

U kompaniji ističu da je drugi kvartal bio značajno bolji, a posebno prva dva meseca u trećem kvartalu i da, ako se ovakav trend nastavi, do kraja godine treba očekivati i bolje rezultate, uz sve mere i aktivnosti na smanjenju troškova i daljoj optimizaciji poslovanja, što je neminovnost.


Centar za komunikacije
Tigar a.d.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.