TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

PRIPAJANJE PROIZVODNIH PREDUZEĆA MATIČNOM DRUŠTVU

PRIPAJANJE PROIZVODNIH PREDUZEĆA MATIČNOM DRUŠTVU
23.09.2015

Od momenta pravosnažnosti UPPR-a, 1. jun 2015, kompanija Tigar a.d. iz Pirota intenzivno radi na implementaciji programa reorganizacije i servisiranju obaveza shodno odredbama ovog plana. 

Ključ realizacije UPPR-a, ističu u kompaniji, jeste dugoročna održivost biznisa. Iako polugodišnji rezultati pokazuju rast poslovnih prihoda od 7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i bolje poslovne rezultate kako svih članica Tigar grupe, tako i na konsolidovanom nivou, pred nama je još mnogo izazova i strateških odluka u cilju očuvanja sistema. Unapred pripremljeni plan reorganizacije nam pruža više instrumenata i mogućnosti i menadžment kompanije intenzivno radi na njihovoj primeni kako bi finansijsko restrukturiranje dalo rezultat. Tako je 11. septembra Agencija za privredne registre svojim rešenjem konstatovala statusnu promenu pripajanja matičnom društvu Tigar a.d, proizvodnih jedinica Tigar Obuća, Tigar Tehnička guma i Tigar Hemijski proizvodi, koje su do sada egzistirale kao društva sa ograničenom odgovornošću. 

Shodno pomenutom UPPR-u deo sredstava za otplatu duga treba da bude obezbeđen i prodajom dela imovine koja nije neophodna za njenu osnovnu delatnost, a koju je kompanija tokom prošle nedelje pokrenula. Paralelno s ovim, u samoj kompaniji se kontinuirano radi na unapređenju performansi čitavog sistema.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.