TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

PRAVOSNAŽNOST UPPR-a Tigra a.d.

PRAVOSNAŽNOST UPPR-a Tigra a.d.
05.06.2015

Privredni sud u Nišu usvojio Unapred pripremljen plan reorganizacije kompanije iz Pirota

Rešenjem Privrednog suda u Nišu, od 1.juna 2015.god. Unapred pripremljen plan reorganizacije za kompaniju Tigar a.d. je postao pravnosnažan. Iz kompanije Tigar podsećaju da je pre više od godinu dana Skupština akcionara, uz prethodnu saglasnost ključnih poverilaca, donela Odluku o pokretanju Unapred pripremljenog programa reorganizacije kao modela za rešavanje nagomilanih dugova iz prethodnog perioda.

Prema rečima Nebojše Đenadića, generalnog direktora kompanije usvajanje UPPR-a je samo formalna potvrda da je Tigar na dobrom putu. Deo UPPR-a koji se odnosi na poslovnu konsolidaciju mi uveliko primenjujemo. Dve godine imamo više od 70% upošljenosti kapaciteta, radimo na racionalizaciji u svim segmentima i Tigar postaje efikasan i održiv sistem. Ogroman napor je uložen u prethodnom periodu od strane mojih saradnika i svih u Tigru. Bilo je potrebno i mnogo razumevanja. Činjenica je da smo ga imali i od strane ključnih poverilaca, a pre svega od države, koja je i najveći pojedinačni akcionar kompanije. Ubeđen sam da ovoga ne bi bilo da sama kompanija nije pokazala snagu oličenu u ljudima, proizvodnom programu i tržištu. Svesni smo da je ovo samo šansa za koju smo se borili. Pred nama je još puno izazova i teških odluka. Čeka nas servisiranje obaveza iz UPPR-a za Tigar a.d., kao što po programu za Tigar Obuću već radimo. Neće biti lako, ali 2+5 godina i znatno povoljnije kamate u odnosu na postojeće stanje pružaju kompaniji dobru priliku, zaključuje Đenadić.

Tigar a.d. je u 2014.godini zabeležio smanjenje poslovnog gubitka za 44 odsto u odnosu na 2013. Ujedno, Tigar a.d. nastavlja poslovanje bez dodatnog zaduživanja. U delu ostvarene realizacije od prodaje programa gumene obuće beleži se povećanje za pet odsto u 2014. u odnosu na godinu pre toga, pri čemu značajan uticaj ima povećanje rasta obima prodaje na domaćem tržištu 15 odsto.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.