TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

POSLOVNI REZULTATI TIGRA BELEŽE POZITIVAN TREND

POSLOVNI REZULTATI TIGRA BELEŽE POZITIVAN TREND
06.03.2015

Zavisna preduzeća u okviru korporacije Tigar a.d. bez preduzeća u inostranstvu, ostvarila su negativan poslovni rezultat u iznosu od 19,2 miliona dinara za period januar-decembar 2014. godine. U poređenju sa 2013. godinom kada je poslovni rezultat bio negativan za 193,8 miliona, ovo je poboljšanje u iznosu od 174,6 miliona.

Prema preliminarnim rezultatima, matična kompanija i svih 11 zavisnih društava u zemlji, ostvarilo je značajno bolje rezultate u odnosu na 2013.

Najveća fabrika u okviru korporacije, Tigar Obuća iako negativan, ima bolji poslovni rezultat u odnosu na 2013, za blizu 50 miliona dinara. Pozitivan poslovni rezultat ostvarila je matična kompanija sa komercijalnim entitetom, kao i većina uslužnih entiteta, Slobodna zona, Poslovni servis, Tigar Ugostiteljstvo, Tigar Obezbeđenje i Tigar Inter risk.

Gledano po mesecima, oktobar je tradicionalno jedan od uspešnijih perioda, kada poslovni sistem Tigar beleži preko 30 miliona pozitivnog poslovnog rezultata, 2013. god – 34,4, a 2014 – 33,6 miliona dinara.

Prihod od prodaje u poslednjem kvartalu 2014. iznosi blizu 6,4 miliona evra, što je za 11 odsto više u odnosu na treći kvartal iste godine.

Početak 2015. godine takođe pokazuje pozitivan trend, kada eksterna prodaja beleži rezultat od 2,13 miliona evra ili za trećinu više u odnosu na januar 2014. godine, od čega je 1,25 zabeleženo u izvozu. Najveći rast prihoda zabeležila je Tigar Obuća, od čak 51 odsto. Ambiciozni plan realizacije koji je kompanija sebi postavila u UPPR-u, ne samo da je ostvaren, već je i premašen za 1,23 odsto.

Ono što opterećuje poslovanje kompanije jesu finansijski troškovi, zbog čega se i očekuje da pravosnažnost UPPR-a za matičnu kompaniju što pre stupi na snagu.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.