TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

POSLOVANJE TIGRA AD U DRUGOM KVARTALU

POSLOVANJE TIGRA AD U DRUGOM KVARTALU
10.07.2013

Kompanija Tigar a.d, posle uspostavljanja redovnih proizvodnih aktivnosti i rezultata na početku drugog kvartala koji su nagoveštavali početak oporavka, nastavlja sa pozitivnim trendovima. Od prodaje roba i usluga Tigar je u drugom kvartalu ostvario prihode od 722 miliona dinara, a više od polovine ovog iznosa realizovano je na inostranim tržištima. Samo u junu eksterni prihodi kompanije iznosili su 247 miliona dinara, od čega je u izvozu ostvareno 140 miliona.

Tokom drugog tromesečja u Tigru je proizvedeno oko 1100 tona robe, što je skoro trostruko više u odnosu na prvi kvartal ove godine. Od ukupno 400 tona, koliko je iznosila proizvodnja Tigra u junu, polovina je ostvarena u Tigar Tehničkoj gumi. Fabrika Tigar Obuća u junu je proizvela oko 170 t gumene obuće, a ostatak je proizveden u fabrici Tigar Hemijski proizvodi.

Odlukom menadžmenta zaposleni u kompaniji će u periodu od 22. jula do 2. avgusta biti upućeni na kolektivni godišnji odmor.

Kompletan polugodišnji izveštaj o poslovanju biće publikovan do 15. avgusta.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.