TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD
19.12.2013

Na vanrednoj Skupštini akcionara Tigra a.d, koja je održana u sredu 18. decembra, usvojeni su korigovani finansijski izveštaj Tigra a.d. za 2012. godinu, odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i korigovani Konsolidovani finansijski izveštaj Tigar a.d. za prošlu godinu. Na sednici nisu usvojene predložene izmene Statuta Društva, a za revizora kompanije za 2013. godinu izabrana je revizorska kuća Ernst&Young. Na vanrednoj Skupštini akcionari Tigra usvojili su i predloženi Program poslovne i finansijske konsolidacije kompanije.

Prema rečima Nebojše Đenadića, generalnog direktora Tigra a.d. korekcija finansijskih izveštaja za 2012. godinu urađena je na osnovu odluka menadžmenta i Nadzornog odbora Tigra i u skladu je sa zahtevima vlasnika Tigrovih akcija sa redovne Skupštine akcionara. 

Korigovanjem finansijskih izveštaja za 2012. godinu dobili smo jasnu sliku o rezultatima poslovanja i poziciji kompanije, što je od suštinske važnosti za dalji rad, a posebno za pregovore sa resornim ministarstvima, finansijskim institucijama i drugim poveriocima u okviru procesa finansijske konsolidacije Tigra. Veoma je važno što su akcionari na vanrednoj Skupštini usvojili i predloženi Program poslovne i finansijske konsolidacije, jer smo na taj način dobili poverenje i podršku za niz mera, strateških i operativnih, koje sprovodimo u cilju oporavka poslovanja. Deo aktivnosti koje ovaj Program predviđa smo već implementirali, što je rezultiralo stabilizacijom proizvodnog procesa i rastom prodaje prethodnih meseci. U narednom periodu predstoje nam ključne aktivnosti na refinansiranju dugovanja, kao i organizaciono restrukturiranje, u cilju stvaranja jeftinijeg, efikasnijeg i tržišno održivog poslovnog sistema - izjavio je Nebojša Đenadić, generalni direktor Tigra a.d. 

Centar za komunikacije
Tigar a.d.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.