TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD
17.06.2013

U petak, 14. juna, održana je redovna sednica Skupštine akcionara Tigar a.d.

Zakonom o privrednim društvima predviđeno je da u radu Skupštine učestvuju akcionari sa najmanje 0.1 odsto glasova, što u slučaju Tigra a.d. iznosi 1.700 akcija.

Na sednici su usvojeni finansijski i konsolidovani izveštaj za Tigar a.d, uz uzdržavajuće mišljenje revizora, na osnovu čega će ovi izveštaji biti korigovani tokom 2013. godine.

Pored ovih tačaka, članovi Skupštine imenovali su novi sastav Nadzornog odbora, koji će u narednom periodu činiti Gordana Lazarević, Nebojša Petrović, Valentina Ivaniš, Igor Markičević i Milun Trivunac.

Na sednici nije doneta odluka o izboru spoljnog revizora za poslovnu 2013. godinu, koja će se, kao i predlog restrukturiranja poslovnog sistema Tigar, početkom jeseni naći na dnevnom redu vanredne Skupštine.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.