TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

NACRTI UGOVORA O PRIPAJANJU

NACRTI UGOVORA O PRIPAJANJU
02.07.2015

U skladu sa čl. 495. Zakona o privrednim društvima na našem sajtu objavljuju se Nacrti ugovora o pripajanju Tigar Obuće d.o.o. Pirot, Tigar Tehničke gume d.o.o. Pirot i Tigar Hemijskih proizvoda d.o.o. Pirot, Tigru a.d. Pirot.

Nacrt ugovora o pripajanju Tigar AD i Tigar Obuća

Nacrt ugovora o pripajanju Tigar AD i Tigar Tehnička guma

Nacrt ugovora o pripajanju Tigar AD i Tigar Hemijski proizvodi


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.