TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
29.06.2015

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT

Informiše akcionare o održavanju Ponovljene redovne sednice Skupštine akcionarskog društva Tigar Pirot dana 08.07.2015.god.

Kompanija Tigar a.d. Pirot obaveštava svoje akcionare da zbog nedostatka kvoruma redovna sednica Skupštine Društva nije održana 29.06.2015. godine. Kao što u Pozivu za Skupštinu stoji datum održavanja Ponovljene sednice je 8. jul u sedištu Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića 213, sa početkom u 12 časova. 

Za Ponovljenu sednicu važi isti Dnevni red. Ujedno obaveštavamo sve akcionare da prispela punomoćja važe i za Ponovljenu sednicu.

Ovo obaveštenje biće objavljeno na sajtu Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.