TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

INFORMACIJA

INFORMACIJA
11.04.2013

Početkom ove nedelje privedeni su Dragan Nikolić, predsednik Nadzornog odbora Tigar a.d, Jelena Petković, generalna direktorka od jula 2012. do kraja januara 2013. i Milivoje Nikolić, izvršni direktor za kadrove. Tim povodom, naglašavamo da je kompanija Tigar a.d. u svom poslovanju oduvek nastojala da poštuje zakonsku regulativu države Srbije.

Interes kompanije i svih zaposlenih je da se što pre utvrde sve relevantne činjenice i da nadležni organi efikasno sprovodeći postupak konstatuju da li je bilo propusta u dosadašnjem radu, kako bi se što pre zaustavio negativni trend, koji se odražava na reputaciju Tigra a.d.

Privodenje članova najvišeg menadžmenta ni na koji način nije destabilizovalo poslovni sistem Tigar, niti je uticalo na regularnost u poslovanju i organizaciji redovnih aktivnosti.

Posle preduzimanja svih neophodnih mera, pre svega u segmentu snabdevanja sirovinama i materijalom, od početka ove nedelje povećana je angažovanost proizvodnih kapaciteta i podignut obim proizvodnje u svim fabrikama. U Tigar Tehničkoj gumi i Tigar Hemijskim proizvodima uposlenost je na maksimalnom nivou. U fabrici Tigar Obuća se, uz sukcesivan rast, do kraja ovog meseca očekuje dostizanje punog nivoa angažovanosti zaposlenih.

Centar za komunikacije Tigar a.d.
Pirot,
11.4.2013. god.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.